info Domain Uzantısı

info domain uzantısı

İngilizce information kelimesinin kısaltması olarak internet dünyasına giriş yapan info domain uzantısı, resmi kurumlar için tahsis edilmiştir. Türkçe karşılığı enformasyondur. “Enformasyon” konularında hizmet sunan resmi kuruluşlar tarafından hazırlanan internet sitelerinin uzantıları olarak info domain uzantısını tercih etmektedir. Genellikle devlet projelerinin bilgilerinin barındığı internet siteleridir. Bir çok resmi ve askeri kuruluşlar için farklı domain uzantıları bulunmaktadır.

Bunlar;
– “.bel” belediyeler için,
– “.gov” devlet kurumları bakanlıkları temsil etmek için,
– “.mil” askeri kuruluşları temsil etmek için tescillenmiştir.

Her tür ticari alanlar, kişisel alanlar, kurumsal işletmeler için bir çok uzantı çeşidi olduğu gibi sisteme kaydedilmiş internet siteleri bulunmaktadır. Bu siteler için ise tasarlanmış domain uzantıları bulunmaktadır. Bunlar güncel olarak gerek “.tr” – “.uk” – “.us” – “.jp” gibi ülke adı kısaltmaları, gerek “.av” – “.dr” gibi mesleki kuruluş kısaltmalarıdır.

info domain uzantısı
info domain uzantısı

INFO diğer domain uzantıları, com domain uzantısınet domain uzantısıco domain uzantısı gibi tüzel ve kişisel ticari oluşumların yayınlanması için kullanılamaz.

Bilişim alanında enformasyon

Enformasyon, bilişim alanında bir bilişim sistemi tarafından kayıt, depolama, sorgulama, düzenleme ve özetleme işlemlerinden geçirilerek biçimlendirilmiş ve anlamlandırılmış veriler anlamında kullanılmaktadır. Veriler tek başlarına herhangi bir anlam taşımamaktadır. İşlenerek enformasyona dönüştürüldükten sonra elde edildikleri bağlam içerisinde problem çözme ya da karar verme amacı ile kullanılabilmektedir.
Kaynak: Vikipedi

Tercih Edilebilirlik

Enformasyon kurumlarının ilgili birimlerince tercih edilebilen “info” kısaltması, belirli konulara ilişkin bilgi veren kurum/kuruluş anlamını içermektedir. Enformasyon kurumları arasında sayılan, turizm, bilim, sanayi, devlet kurumları ve kamu işleri, sanayi, ticaret gibi birçok alanda olabilir. Bu kurumların yapacağı girişimsel ve gelişimsel gelişmeler için önemli etki göstermesi, ileri düzeyde ekonomiyi canlandırması ile orantılı yaptırım ve yaptırımları ilgilendirmektedir. Enformasyon çalışmaları bir ülkenin belirli alanlarda ekonomik üstünlüğüne büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Bir devletin enformasyonlarında özellikli durumlar ile gelişimini artırmak için yatırım ve yapılanma çalışmaları yapması gerekmektedir. Bu bağlamda dünyaya sunulacak ve dönemsel pazar oluşturmak adına en etkili unsur turizmdir. Dünyada turizm vazgeçilmez ve kesinlikle üzerinde ciddi anlamda durulması gereken, ciddi çalışma gerektiren enformasyon birimidir. Turizm pazarlama stratejileri devlet alanında yapıldığında global pazarda ciddi talep almaktadır. Ancak turizm firmalarının durumu lehte kullanmaları ve kısa vadeli çıkar oluşturmak adına yaptıkları tanıtım ve çalışmalar aslında genel olarak turizmde ekonomiye ciddi darbe vurabilmektedir. Bu gibi durumlarda kesinlikle “info” uzantılı devlet destekli olan web sitelerinin incelenmesi ve oradaki yetkili işletmelerin tercih edilmesi gerekmektedir.

İlginizi çekebilir

Google nelere dikkat eder

Google nelere dikkat eder” ifadesi çok geniş bir kavramdır. Her şey bir kenara bırakılacak olursa aslında Google botları sitenizin özgün içeriklere sahip olmasına dikkat eder. Google şüphesiz ki internet dünyasının ve arama motorları arasında en popüler olanıdır.
DEVAM

org Domain Uzantısı

org Domain Uzantısı

Bir çok mesleki ve tüzel kuruluş için İngilizce “Organization” kelimesinin kısaltılmış olan org domain uzantısı tahsis edilmiştir. ORG domain uzantısı sahibi olan kuruluşlar, bir çok alanda sosyal amaçları hedef alan yardım kuruluşları, dernekler, rotary kulüpleri, vakıflar ve kar amacı gütmeyen kısa süreli organizasyonlar için bu tip domain uzantısını tercih etmektedirler. Bu gibi faaliyetlerde kullanılan uzantılar, web sitelerinin sınıflandırılması ve internet kullanıcılarının kolay işlem yapması için gereklidir.

org domain uzantısı
“.org” domain uzantısı

Organizasyon kuruluşları olan dernekler ve bunların yanı sıra Ulusal ve Uluslar arası toplantı organizasyonları için sıklıkla tercih edilen alan adı uzantısıdır. Özellikle üyelikli kuruluşlar tarafından kullanılır. Belirli organizasyonlara üye olan kişiler bu tip derneklerin gelişmesine katkıda bulunan kişilerdir. Vakıflar, derneklerin bir üst seviyesidir. Onlar organizasyonlarını daha çok uluslararası platformlarda yaparlar. Elbette ulusal mecralarda da bir çok organizasyonda yer alırlar. Ancak hedef kitleleri genel olarak zor durumda olan kişilerin bulunduğu ülkelerdir. Oradaki eğitim ve sağlık için bir çok girişimsel adımlar atarak oradaki ihtiyaç sahibi -özellikle çocuklara- yardımcı olmayı amaçlarlar.

Tercih edilebilirlik

Uluslar arası bir çok platformda, sosyal projeler, bilimsel kongreler, dönemsel oturumlar için, sempozyumlar, yardım kuruluşlarının projelerinde, mevsimsel organizasyonlar gibi bir çok amaç ve toplantı organizasyonları için tercih edilmektedir. “.org” uzantıları uluslararası platformda daha çok tercih edilmesine rağmen, Türkiye de bu tip kuruluş ve oluşumlar için zorunlu haldedir. Ancak ilgili uzantının uygun olmaması durumlarında ise “.org.tr” kurtarıcı rolünü üstlenmektedir. “.org.tr” alan adı uzantısı daha önceleri ODTÜ yetkisinde bulunan “NIC.tr” tarafından verilebilmekteydi. Son yapılan düzenleme ile bu yetki METUnic‘e aktarılmıştır. Bundan sonra NIC.tr sadece devlet kurumlarına sahip olan alan adı uzantılarını bünyesinde barındıracaktır.

Diğer tüm projelendirmeler için ise “.com domain uzantısı” – “.co domain uzantısı” – “.net domain uzantısı” tercih edilebilir.

Nasıl alınır?

“.org” domain uzantısını almak için gerekli olan tüzel kuruluş belgelerinin aracı siteye sunulması gerekebilmektedir. Dernek ve vakıflar, org alan adı uzantısı için başvurduklarında;
– Kuruluş Kanunu,
– Vakıf Senedi,
– Dernek Tüzüğü gibi belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgelerin alan adı kaydı yapan internet sitesine sunulması gerekmektedir. Diğer yandan, kar amacı gütmeyen çeşitli sivil toplum kuruluşları da, en az 3 sivil toplum kuruluşunun destek yazısını alarak, .org alan adı uzantısı için başvuru yapabilirler.

Eğer ki, devlete dayalı enformansyon çalışmaları yapılacak ise info domain uzantısı tercih edilmelidir.

İlginizi çekebilir

info Domain Uzantısı

info domain uzantısı, internet dünyasında “information” yani “enformasyon” kelimesinin İngilizce kısaltması olarak kullanılmaktadır. “Enformasyon” konularında hizmet sunan resmi kuruluşlar tarafından hazırlanan internet sitelerinin uzantıları olarak “.info” domain uzantısını tercih etmektedir. Bir çok resmi ve askeri kuruluşlar için farklı domain uzantıları bulunmaktadır. Bunlar;- “.bel” belediyeler için,- “.gov” devlet kurumları bakanlıkları temsil etmek için,- “.mil” askeri kuruluşları temsil etmek için tescillenmiştir.
DEVAM

biz Domain Uzantısı

biz Domain Uzantısı

İngilizcede “Business” kelimesinin kısaltılması olarak kullanılan biz domain uzantısı artık amacını aşıp bir çok alanda tercih edilebilmektedir. Daha çok iş çevreleri ve şirketler için düşünülüp kullanıma sunulmuştur. Buna rağmen, Türkiye de hizmet veren bir çok içerik sağlayıcılar için “kişisel” tercih nedeni olmaktadır. Bu anlam da kendilerini biz domain uzantılı sitelerde ifade etmektedir.

Sahiplenmeyi, kişiselleşmeyi ve kişisel ego için tercih edilebilecek en uygun domain uzantıları arasında ilk sırada yer almaktadır. Eylemsel bir uzantı olması sebebiyle “.biz” uzantısı kullanım alanları geniştir. Seyahatler, popüler etkinlikler, grup etkinlikleri, kişisel yada grup macera tutkuları gibi alanlarda pek çok proje için kullanılmaktadırlar. Örnek olarak “seyyahiz.biz” “coksekeriz.biz” gibi yaratıcılığı yüksek imkanlar sunması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir.

Tercih Edilebilirlik

Genellikle “.biz” domain uzantısının tercih edilebilir olma nedeni, com domain uzantısı ve co domain uzantısı gibi iş dünyasına hitap etmesidir. Ancak “.biz” domain uzantısı ülkemizde ise kişisel/bireysel aktiviteler için kullanılmaktadır. Bunların görsel ve videolarının yayınlanmasına uygun “birlik, dostluk, aile” kavramlarına hitap eden bir uzantı olmasıdır.

Aslında, asıl amacının dışında kullanıldığı düşünülen en yaygın domain uzantısı olma özelliğini elinde tutmaktadır. Biz domain uzantısına sahip internet siteleri arama motorları tarafından son yıllarda ön sıralamalarda da çıkmaktadır. Bunun başlıca nedeni içeriklerin özgün olması düşünülse de makale içi etiket uygulamaları doğru bir şekilde yapılandırılmış olması da büyük etkendir.

BIZ domain uzantısı etki alanı

BIZ domain uzantısı TLD etki alanı adları için talep rahatlatmak için yaratıldı. COM domain uzantısı üst düzey alanda ve tercih edilen etki alanı adı işletmeler için alternatif üretmek için tescil edilmişti. Bir biz alan adını kaydettirmek için “iyi niyetli ticari veya ticari kullanım” olması dışında özel yasal veya coğrafi nitelikler yoktur. [2] 1990’ların sonlarında internet ticaretine olan ilgi oldukça artmıştı. Bunun ardından, Alan Adı Sisteminin genişletilmesinde ICANN tarafından onaylanan yeni gTLD’lerin ilk grubu olarak 2001 yılında oluşturuldu. TLD, NeuStar tarafından yönetilir ve kayıtlar akredite sicil memurları aracılığıyla işlenir.

Yeni yüklenen diğer üst düzey alan adlarının aksine, biz sicil kaydı, ticari marka sahiplerine ilk tescil şansı vermek için uygulanmadı. Bunun yerine fikri mülkiyet taleplerini önceden dosyalayabilecekleri ve daha sonra herhangi bir tescil ettirene itiraz edebilecekleri bir prosedür kullandı. Başlangıç ​​Ticari Marka Muhalefet Politikası (STOP) adlı bir politika. Ticari marka sahipleri tarafından, bu politika aracılığıyla diğer tescil sahiplerinden bir dizi alan başarıyla alındı; daha tartışmalı davalardan bazıları paint.biz [3] ve Canadian.biz davalarını içeriyordu, [4] ikincisi mahkeme kararıyla tersine çevrildi.

Kaynak: Vikipedi

İlginizi çekebilir

co Domain Uzantısı

Dünyadaki “com” uzantı pazarının yoğunluğundan dolayı “co” domain uzantısı popüler bir hale gelmiştir. Aslında Kolombiyanın internet uzantısı kısaltması olan “co” kullanılmaktadır. Aynı zamanda İngilizce -şirket- “company” kelimesinin kısaltılmış hali gibi bir izlenim yaratmaktadır. Bu nedenle değerli sayılıp tercih edilmeye başlanmıştır. Genellikle internet kullanıcılarının “com” yazarken yapılan yazım hatalarından biri “co” yazmak olduğu için de, bir anda alan adı piyasasının önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Uzantının kayıt değeri “com” dan daha yüksek değerde bir piyasaya sahiptir.
DEVAM

com Domain Uzantısı

com Domain Uzantısı

İnternet dünyasının vazgeçilmez uzantısıdır “com domain uzantısı”. İngilizce “commercial” “ticari” kelime anlamının kısaltması olarak belirlenmiştir. Dünya genelinde herkes “.com” uzantılı bir domain sahibi olmak ister. Ancak internet dünyasındaki tek kelime yaratıcılığının neredeyse tükenmesiyle birlikte “.com” uzantılı domainlerde boş kelime kalmamıştır. 2018 yılı itibari ile yaklaşık 350 milyon “.com” alan adı kaydı oluşturulmuştur. Yeni trend ise, karmaşık harf ve sayı kombinasyonlarıdır. Bu kombinasyonlar ise daha sıklıkla e-ticaret siteleri, oyun siteleri gibi alanlarda tercih edilmektedir.

.com” alan adı uzantısındaki boşluğun daralması ile yeni uzantılarda gün yüzüne hızla çıkmaya başlamıştır. Bununla birlikte pazar payı da aynı hız ve oranda bölünmeye başlamıştır. “.com” alan adı uzantısının tek kelime dağarcığının tükenmesi ile diğer alan adı uzantıları bu pastadan büyük pay alsa da, ilk tercih her zaman “.com” dan yana olmaktadır. Bu internet dünyasının olmazsa olmaz tercihlerinin başında gelmektedir. Alternatif olarak sunulan “.net” ve “.com” a en yakın olan “.co” alan adı uzantısının pastadan ciddi bir pay aldığı bilinmektedir.

com Domain Uzantısı
com domain uzantısı

Alan adı oluşturucular

“.com” alan adı uzantısı için kelime dağarcığı iyice kısıtlanmışken internet dünyasından yeni bir akım haline gelen “domain generator” (alan adı oluşturucu) siteleri hızla yayılmaya başlamıştır. Bir çok alan adı kaydedici siteler ziyaretçi ve üyelerine artık bu hizmeti dee sunmaktadır. En çok tercih edilen alan adı oluşturucu sitelerinden birisi ise Instant Domain Search sitesidir. Ancak artık “.com” uzantılı alan adlarında sorun şu ki, tek kelimelik çözümler neredeyse kalmadı. Bunun yerine bir anahtar kelime belirleyip oluştur tuşuna tıkladığınızda alan adı oluşturucu size ikili yada üçlü kombinasyonda bir çok alternatif çözümler sunmaktadır. Bunların yerine birbirini takip eden kelime-sayı, sayı-kelime, karmaşık kelime-sayı kombinasyonlarda oluşturulmuş alan adları da sıklıkla tercih edilmektedir.

Tercih edilebilirlik

İnternet dünyasında en çok tercih edilen com domain uzantısına alternatif olarak tercih edilebilen en yakın çözüm net alan adı uzantısıdır. Sistemin daralması ile com domain uzantısına alternatif çözüm arayışına düştüler. Bu arayış sonucunda kuruluşlar son yıllarda yeni yeni türeyen co domain uzantısında çözüm buldular. Mevcut alan adı uzantıları yanında hızla yükselişe geçti. Kullanım kolaylığı, hatırda kalması, yazım hataları da göz önüne alındığında co domain uzantısı bir anda popüler bir uzantı haline gelmiştir. Artık bu uzantı Google arama motoru tarafından da ilgiyle takip edilmektedir.

İlginizi çekebilir

net Domain Uzantısı

İngilizce network (ağ bağlantısı) kelimesinden türetilmiş olan net domain uzantısı, genel olarak sadece internet servis sağlayıcıları tarafından tercih edilmektedir. Ancak harici amaçlara yönelik olarak kullanılabilmektedir. Genel olarak kullanımı tercih edilen com domain uzantısı gibi popüler olan alan adı uzantılarının yetersiz kaldığı zamanlarda alternatif olarak tercih edilmektedir.
DEVAM

co Domain Uzantısı

co Domain Uzantısı

Dünyadaki com domain uzantı pazarının yoğunluğundan dolayı co domain uzantısı popüler bir hale gelmiştir. Aslında Kolombiya’nın internet uzantısı kısaltması olan “co” kullanılmaktadır. Aynı zamanda İngilizce -şirket- “company” kelimesinin kısaltılmış hali gibi bir izlenim yaratmaktadır. Bu nedenle değerli sayılıp tercih edilmeye başlanmıştır. Genellikle internet kullanıcılarının “com” yazarken yapılan yazım hatalarından biri “co” yazmak olduğu için de, bir anda alan adı piyasasının önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Uzantının kayıt değeri “com” dan daha yüksek değerde bir piyasaya sahiptir.

co domain uzantısı
co domain uzantısı

Tercih edilebilirlik

Alan adı uzantılarında ki tercih edilebilirlik, işlevsellik ve sektör amaçlarına göre kullanım imkanlarını sunmaktadır. Bu imkanlara göre doğru şekilde tercih edilen uzantılı alan adları daha doğru şekilde ve daha hızlı seo yönünden prim yapmaktadır. Popülerliği hızla yükselen co domain uzantısı, diğer bilinen popüler alan adı uzantılarına göre daha hızlı bir yükseliş göstermektedir. Bunun nedeni ise com domain uzantısındaki popülasyonun yetersizliği olduğu düşünülmektedir. Ortalama 350 milyon com domain uzantısı barındırdığı düşünülen internet dünyası, artık yeterli imkanları com olarak sunamamaktadır. Kullanıcıların genellikle istediği com domain uzantısı kaydını yaptıramayanlar co domain uzantısı ile bu duruma çözüm aramaktadır.

Kolombiya’nın internet uzantısı olmasına rağmen, co domain uzantısını en yaygın biçimde kayıt eden ülkeler arasında Amerika, İngiltere, Kanada, Türkiye gibi ülkeler gelmektedir. Bunların yanı sıra daha bir çok dünya ülkesi tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir.

Alternatif olarak tercih edilen diğer domain uzantıları olan net domain uzantısıinfo domain uzantısıorg domain uzantısı gibi bir çok kişisel kullanım amacına yönelik imkan sunmaktadır.

Vikipedi kaynak bilgi

.co Kolombiya için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (CcTLD)

Alan adı bölge kısıtlaması olmaksızın kaydedilebilir. Google Inc., .CO’yu gccTLD olarak kabul etmiştir.[1]

Internet Assigned Numbers Authority kayıtlarına göre .CO Internet S.A.S.,[2] firması tarafından işletilmektedir.

.CO uzantısı ccTLD’den gccTLD’ye geçmeden önce ikinci seviye alan adları tahsisi mümkün değildi. COM.CO uzantısı gibi üçüncü seviye alan adları ise Kolombiya vatandaşları tarafından kaydedilebiliyordu.

gccTLD dönemine geçiş ile .CO üzerinde önemli alan adları ortaya çıktı. Twitter‘ın kısaltma alan adı (t.co) ve Google Inc.‘ın kısaltma alan adı (g.co) önemli örneklerden bir kaçıdır.

İlginizi çekebilir

com Domain Uzantısı

İnternet dünyasının vazgeçilmez uzantısıdır “com domain uzantısı”. İngilizce “commercial” “ticari” kelime anlamının kısaltması olarak belirlenmiştir. Dünya genelinde herkes “.com” uzantılı bir domain sahibi olmak ister. Ancak internet dünyasındaki tek kelime yaratıcılığının neredeyse tükenmesiyle birlikte “.com” uzantılı domainlerde boş kelime kalmamıştır. 2018 yılı itibari ile yaklaşık 350 milyon “.com” alan adı kaydı oluşturulmuştur. Yeni trend ise, karmaşık harf ve sayı kombinasyonlarıdır. Bu kombinasyonlar ise daha sıklıkla e-ticaret siteleri, oyun siteleri gibi alanlarda tercih edilmektedir.
DEVAM

net Domain Uzantısı

net Domain Uzantısı

İngilizce network (ağ bağlantısı) kelimesinden türetilmiş olan net domain uzantısı, genel olarak sadece internet servis sağlayıcıları tarafından tercih edilmektedir. Ancak harici amaçlara yönelik olarak kullanılabilmektedir. Genel olarak kullanımı tercih edilen com domain uzantısı gibi popüler olan alan adı uzantılarının yetersiz kaldığı zamanlarda alternatif olarak tercih edilmektedir.

Bu domain uzantısına erişim sağlayabilen işletmeler bilişim, internet, network ağları ile ilgili işlem yapabilen kişi ya da kurumlar için oluşturulmuştur. Uluslararası alanda bu kullanım her ülkede aynıdır. Ülkemizde hizmete sunulan tüm tr alan adı uzantıları önceleri NIC.tr tarafından verilmekteydi. Yeni yapılanma ile birlikte şimdi ise METUnic tarafından kayıt edilerek hizmete sunulmaktadır. Hizmete sunulan net.tr domain uzantıları da çözüm olarak tercih edilmektedir.

net domain uzantısı
net domain uzantısı

net Domain Uzantısı Tarihçesi

Ocak 1985’te oluşturulmasına rağmen RFC 920‘de bahsedilmemesine rağmen başlıca üst seviye alan adlarından biridir (diğer beşi .com.edu.gov.mil ve org’dur). 2011 itibarıyla .com ve .de sonrasında en popüler üçüncü üst seviye alan adıdır.

Network Solutions‘ı bünyesine katmasının ardından net’in idaresini üstlenen Verisign, 30 Haziran 2005’te geçerliliğini yitirensona eren yönetim sözleşmesine sahipti. Alan adı idaresinden sorumlu kurum olan ICANN, sözleşme bitimi sonrasında alan adı işinin idaresini üstlenecek şirket aradı ve teklifleri kabul etti. Verisign sözleşmeyi yeniden kazandı ve net kaydının idaresini altı yıllığına daha almış oldu. 30 Haziran 2011 tarihinde Verisign ile olan sözleşme otomatik olarak altı yıllığına yenilendi. Bu durumun yasal dayanağının sebebi, Verisign’ın ICANN gerekliliklerini karşıladığı sürece yenilemenin otomatik olacağına dair ICANN kurulu tarafından onaylanmış olan karardır.

Kayıtlar akredite kayıt şirketleri tarafından yapılmaktadır ve uluslararası alan adları da kabul edilmektedir.
Kaynak: Vikipedi

Tercih edilebilirlik

İnternet Network işlemlerini yapan işletmelerin “net” ya da “net.tr” domain uzantılarının tercih etmesi gerektiğini belirtmiştik. Ancak bu durum ülkemizde kişisel uzantı olarak şahsi web siteler içinde kullanılabilmektedir. Ülkemizde domain uzantısı kullanım alanı konusunda bir takım kısıtlamalar olsa da isteyen herkes gerekli şartları oluşturduktan sonra istediği domain uzantısı ile alan adına sahip olabilmektedir. Bir domaine ait “.com” uzantısı kayıt edilemezse kolaylıkla net domain uzantısı ya da org domain uzantısı gibi bir çok uzantıda tahsis edilebilmektedir.

İlginizi çekebilir

org Domain Uzantısı

org domain uzantısı; bir çok mesleki ve tüzel kuruluş için İngilizce “Organization” kelimesinin kısaltılmış hali olarak tahsis edilmiştir. ORG domain uzantısı sahibi olan kuruluşlar, bir çok alanda sosyal amaçları hedef alan yardım kuruluşları, dernekler, rotary kulüpleri, vakıflar ve kar amacı gütmeyen kısa süreli organizasyonlar için bu tip domain uzantısını tercih etmektedirler. Bu gibi faaliyetlerde kullanılan uzantılar, web sitelerinin sınıflandırılması ve internet kullanıcılarının kolay işlem yapması için gereklidir.
DEVAM